Vrijstelling erfbelasting 2016

Partner € 636.180
(Klein)kinderen € 20.148
Invalide kind € 60.439
Ouder € 47.715
Overige verkrijger € 2.122
Pensioenimputatie* € 164.348


Vrijstelling schenkbelasting 2016

Kind (per jaar) € 5.304
Kind (18-40 jr) € 25.449
indien voor eigen woning/studie € 53.016
Overige verkrijger € 2.122


Erfbelasting 2016

Verkrijgingen tussen 0 en € 121.903

Partners & kinderen 10%
Kleinkinderen 18%
Overig 30%


Verkrijgingen boven € 121.903

Partners & kinderen 20%
Kleinkinderen 36%
Overig 40%

 

* Als u als partner een nabestaandenpensioen ontvangt, hoeft u hierover geen erfbelasting te betalen.
Het nabestaandenpensioen komt wel in mindering op de vrijstelling waar u als partner recht op hebt.
Dit heet pensioenimputatie.