Vrijstelling erfbelasting 2016

Partner € 636.180
(Klein)kinderen €   20.148
Invalide kind €   60.439
Ouder €   47.715
Overige verkrijger €     2.122
Pensioenimputatie*

€ 164.348


Vrijstelling schenkbelasting 2016

Kind (per jaar)                              €   5.304              
Kind (18-40 jr) € 25.449
indien voor eigen woning/studie € 53.016
Overige verkrijger €   2.122


Erfbelasting 2016

Verkrijgingen tussen 0 en € 121.903

Partners & kinderen                        10%       
Kleinkinderen 18%
Overig 30%


Verkrijgingen boven € 121.903        

Partners & kinderen 20%   
Kleinkinderen 36%
Overig 40%

 

* Als u als partner een nabestaandenpensioen ontvangt, hoeft u hierover geen erfbelasting te betalen.
Het nabestaandenpensioen komt wel in mindering op de vrijstelling waar u als partner recht op hebt.
Dit heet pensioenimputatie.